Geschiedenis

MK Den Haag (bewerken)
MK Den Haag (Motorklub Den Haag) is een Nederlandse motorclub uit Den Haag die is opgericht op 1 juli 1975. De oprichters zijn Karel Spang ( 8 mei 1983), Barry van Blerk en Joke Duns.

Inhoud
1 Motorklub Den Haag
2 Geschiedenis
2.1 Haags Motorbericht
2.2 De naam
2.3 Gekraakt clubhuis
2.4 De Ooievaar
2.5 Vrij lidmaatschap
2.6 Gemeente Den Haag
2.7 Crisis
2.8 MC Waterkippen
3 Activiteiten
3.1 Ooievaarstreffen
3.2 Ooievaarsrit
3.3 Opstaprit
4 Bevriende clubs
5 Ereleden
6 Klubartikelen
7 Bestuur
8 Sponsors

GESCHIEDENIS

logo-mb

Haags Motorbericht
Barry van Blerk en Joke Duns starten op 15 maart 1974 het blad Haags Motorbericht, waarin, naast aankondigingen van bijeenkomsten, ook onderdelen van motoren die te koop worden aangeboden. Willem Scheelings en Nico Piket schrijven mee aan het motorblad. Een abonnement kost fl. 5,= per 4 maanden, het blad wordt met de motor bij de abonnees gebracht. De redactie houdt kantoor bij ijssalon Florencia in de Torenstraat in Den Haag, waar kopij kan worden aangeleverd. Met een oplage van 250 stuks is het “Haags Motorbericht” een begrip bij motorrijders in Den Haag. In de 10e editie van het Haags Motor Bericht staat een ingezonden stuk van Karel Spang die de lezers oproept om een motorclub op te richten.

Sportvrienden en vriendinnen!
Zij, die de motorsport een warm hart toedragen en het met mij eens zijn dat het hier in onze stad treurig gesteld is met de motorsport in het algemeen !!! Diegenen die de moed en het doorzettingsvermogen hebben en zich geroepen voelen een motorclub op te richten, daag ik uit om persoonlijk, telefonisch of schriftelijk kontakt met mij op te nemen. Karel Spang, Wiekstraat 55, tel. 986743 Het mij voor ogen staand doel is om in de toekomst alles te organiseren wat er zoal te doen is op motorsportgebied. Zou het niet ideaal zijn als we een eigen motor-home hebben, waar we gezellige feest- en filmavonden, vergaderingen enz. enz. kunnen houden? Dit alles wordt voor honderd procent ondersteund en toegejuicht door de Nederlandse Motorsport Bond.
Karel Spang (Opa Zoef)

Karel Spang, Barry van Blerk en Joke Duns maken een plan voor de oprichting. In de carnavalsoptocht in februari worden toeschouwers opgeroepen om lid te worden van Motorklub Den Haag. Op 25 februari wordt er een vergadering gehouden in cafetaria Metropole in de Zoutmanstraat voor alle abonnees van het Haags Motorbericht. Hier worden de plannen besproken. De contributie wordt vastgesteld fl. 10,= per jaar, fl.25,= voor wie ook het klubblad wil ontvangen.

Op 1 juli 1975 wordt de club officieel opgericht. Het logo aan het Haags Motor Bericht wordt aangepast, de laatste editie van het Haags Motor Bericht verschijnt in december 1975. In januari 1976 ontvangen de leden de eerste editie van het clubblad “de Ooievaar” van Motorklub Den Haag. Het voorlopig bestuur van Motorklub Den Haag bestaat uit:


Frans Veuger – Voorzitter
Olaf Heij – Penningmeester
Karel Spang – 1e secretaris
Harry de Vet – 2e secretaris
Smit – Commissaris

De naam
De definitieve naam wordt Motorclub Den Haag. In eerste instantie was de keuze gevallen op Haagse Motor Club, maar men wilde verwarring voorkomen met de bekende Haagse motorzaak Haags Motor Centrum.

Gekraakt clubhuis
In afwachting van een eigen clubhuis worden er avonden georganiseerd in Haagse buurthuizen en lokale horecagelegenheden zoals de Oude Veiling in Loosduinen, Duinslag aan het Stadhoudersplatsoen, hotel Victoria op het Prins Hendrikplein, cafetaria Metropole en de Christina Bar in de Zoutmanstraat en de Old Paddy Bar in de Bilderdijkstraat. Na vijf jaar tevergeefs onderhandelen met de gemeente Den Haag over een geschikte locatie voor een eigen clubhuis kraakt Motorklub Den Haag in januari 1980 een voormalig schoolgebouw aan de Parkweg in Scheveningen. Later wordt het pand met toestemming van de eigenaar in gebruik genomen als clubhuis. Op 21 maart 1981 opent Motorklub Den Haag een eigen clubhuis: een verdieping van een school in de Nieuwe Schoolstraat in hartje Den Haag. De binnenplaats van het schoolgebouw fungeert als motorparking. Mortorklub Den Haag organiseert een pannenkoekenmiddag voor buurtbewoners. In 1990 zegt Motorklub Den Haag de huur van het clubhuis op en kiest ervoor om de clubavonden weer te organiseren in Haagse buurthuizen en lokale horeca. Vanaf 2005 wordt er ieder laatste weekeinde van de maand een clubavond georganiseerd waarbij Bierhuis de Klomp in Delft en het Brouwcafé in Scheveningen favoriet zijn.

De Ooievaar
Vanaf januari 1976 tot 2007 wordt het clubblad “de Ooievaar” uitgegeven. In het blad worden voornamelijk motortreffens en reisverslagen gepubliceerd. Ook toer- en evenementen agenda’s van clubs in binnen- en buitenland werden gepubliceerd. Er is ruimte voor sponsors en adverteerders. De frequentie van uitgave en de kwaliteit van het clubblad varieert met de inzet van de leden. Vanaf maart 2007 tot 2014 wordt
het clubblad als pdf bestand uitgegeven en verandert de naam in “Elektrooievaar”. Ieder jaar verschijnen er 5 edities. In 2015 komt er na 38 jaar een einde aan deze traditie en wordt er geen clubblad meer uitgegeven.

Vrij lidmaatschap
Iedereen kan lid worden van Motorklub Den Haag. Er worden, in tegenstelling tot bij andere motorclubs, geen eisen gesteld aan het lidmaatschap. Ook op de clubavonden is iedereen welkom. In de beginjaren werden er veel biljart-, dans-, muziek-, film- en poëzieavonden georganiseerd maar ook miss verkiezingen, kaas- en wijnproeverijen, vlooienmarkten en pannenkoekenmiddagen. Jaarlijks was er een gekostumeerd bal. Carnaval, sinterklaas en kerst werden groots gevierd. Voor sommige leden was de overvloed aan activiteiten reden om (ook) lid te worden van een andere motorclub, zodat ze af en toe nog eens aan motorrijden toekwamen. Zo zegt Roel Blom op zeker moment per brief zijn lidmaatschap op omdat het erop lijkt dat ‘heel Den Haag lid is van onze klub’. Het besluit om de feestcommissie verder uit te breiden is voor hem de druppel die de emmer doet overlopen.

Gemeente Den Haag
De relatie tussen Motorklub Den Haag en de gemeente is goed. In de jaren ’70 en ’80 verleent de club op verzoek van de gemeente hand- en spandiensten bij evenementen als de intocht van Sinterklaas op Scheveningen, de strandraces van Scheveningen en The Hague Ten Miles.

Crisis
In het clubblad van februari 1981 stelt Joke Duns in een open brief het functioneren van het bestuur ter discussie. Het bestuur reageert in dezelfde editie. Verderop in het clubblad legt een bestuurslid zijn functie neer en zegt per direct zijn lidmaatschap op uit onvrede over de gang van zaken. Later dat jaar besluit het bestuur om het clubhuis een aantal weken te sluiten vanwege ongeregeldheden. Een aantal leden wordt geroyeerd en een bestuurslid geschorst. De secretaris legt zijn functie neer vanwege een onrechtmatige uitgave door het bestuur. De kwestie is terug te voeren naar de onrust in de periode van het gekraakte clubhuis: het bestuur zag volgens sommige leden niet goed toe op de barinkomsten in het kraakpand. Een jaar later wordt een volledig nieuw bestuur gekozen.

waterkippen

MC Waterkippen
Motorclub Waterkippen meldt zich eind december 2015 bij MK Den Haag. MC Waterkippen is opgericht in 2010 in kringen van woonbootbewoners en is een Haagse vrije jongens club die samen (voor ons eigen) motor rijden. Door het ontbreken van een organisatiestructuur is MC Waterkippen met ruim 75 vrije jongens (en meisjes) moeizaam bestuurbaar. Motorklub Den Haag heeft alle Waterkippen een lidmaatschap aangeboden waarna MC Waterkippen opgehouden is te bestaan.

naar boven

ACTIVITEITEN

Ooievaarstreffen
Motorklub Den Haag organiseert sinds 1975 jarenlang een driedaags motortreffen. Vele binnen- en buitenlandse gasten heeft MK Den Haag ontvangen op camping Ockenburgh en later bij Camping Maaldrift in Wassenaar en Herberg Vlietzigt op het Jaagpad in Rijswijk. Bij aanvang van de Ooievaarstreffen ontvangen de deelnemers een sticker voor op de motor en na afloop een plaquette of een jaartalhanger. Een goede gewoonte aan het einde van een dergelijk treffen is dat er bekers worden uitgereikt, onder andere aan degene die het verst heeft moeten reizen om aan het evenement mee te doen. De deelnemers komen tot uit Griekenland, ook onder motorrijders in de Scandinavische landen geniet het Ooievaarstreffen populariteit. De Finse rijder Hoikki Jikkaanen bedankt in het clubblad van november 1982 de organisatie hartelijk voor het ‘mooie en gezellige evenement’.

jaar	mnd	dag		plaats			wekker			bezoekers	
1989	aug	15-16-17				
1988					
1987				Vlietzigt Jaagpad	MKDH Band		60	
1986						
1985	sep	23-24-25	Vlietzigt Jaagpad			
1984						
1983	sep	23-24-25	Camping Maaldrift	Trekharmonica		
1982	sep	10-11-12	Camping Ockenburg	Dixielandband		
1981	sep	18-19-20	Camping Ockenburg	Sinterklaas		234	
1980	aug	22-23-24	Camping Ockenburg	Volksdans		249	
1979	aug	31-01-02	Camping Ockenburg	Doedelzak		350	
1978	sep	22-23-24	Camping Ockenburg	Draaiorgel		
1977	sep	23-24-25	Camping Ockenburg	Drumband		
1976	sep	17-18-19	Camping Ockenburg	Drumband		165	
1975	sep	26-27-28	Camping Ockenburg	

Ooievaartoertocht
De eerste Ooievaartoertocht wordt gehouden op zaterdag 10 april 1976 en wordt nog steeds gereden. Het is een motorrit in de buurt van Den Haag die afsluit met een feestavond. In 1979 zijn er 270 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Mortoklub Den Haag Opstaprit

Opstaprit
In 2009 heeft Motorklub Den Haag nog 39 leden. Er wordt een werkgroep benoemd die een campagne opzet om nieuwe leden te werven. Er worden veel marketingacties uitgevoerd. Een van die acties is de organisatie van een maandelijks terugkerende opstaprit voor mensen die (hernieuwd) willen kennismaken met een motorclub. Op maandag 24 mei 2010 (2e pinksterdag) wordt samen met MC Roadrunner uit Prinsenbeek een eerste opstaprit georganiseerd. De opstapritten bestaan nog steeds.

BEVRIENDE CLUBS
Maastrichtse Motorclub. Eind jaren 70 en begin jaren 80 is er een nauwe band met MMC’72. Jaarlijks nemen vrijwel alle leden van MK Den Haag deel aan de Moezeltocht en de Eurotoer die (nog steeds) door MMC’72 worden georganiseerd.

MC UFO (Belgie)
MC Voorne Putten
MC IJselrijders
MMC’72

ERELEDEN
Barry van Blerk
Nico Piket
Cees Jol

KLUBARTIKELEN
Behalve t-shirts, pennen en stickers worden er eind jaren 90 opvallend veel sieraden met het klublogo ontworpen. Horloges, hangers, broches, spelden en manchetknopen. Later zijn sweatshirts en buffs met opdruk beschikbaar.

BESTUUR
In de statuten is opgenomen dat het bestuur uit minimaal vijf leden bestaat. Een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden (commissarissen). De algemene bestuursleden krijgen, afhankelijk van de werkzaamheden en activiteiten, een taak toebedeeld. In 2014 is besloten om de twee algemene bestuursleden een vaste taak als pr-commissaris en toercommissaris te geven. Beide staan aan het hoofd van respectievelijk de pr-commissie en de toercommissie.

Voorzitter	
André Spaans		2014, 2015, 2016, 2017
Astrid Jol		2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Roy Scholten		2004
Joseph Eduard Ram	1997
Maarten Deckers		1985, 1989
Barry van Blerk		1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1983, 1988
Ed Zaagman		1984
Lex de Witte		1982 
Joke Duns		1979
Frans Veuger		1975
Vice Voorzitter
Jan Buitendijk		1989
Lex de Witte		1988
Jos van Loon		1985
Ad van Nierop		1984
Ruud Staal		1982, 1983
Willem Oosterling	1981
Dennis Ottes		1980
Theo Enze		1979
Cees Jol		1978
Joke Duns		1976, 1977
Secretaris	
Kissy Toorenburg    2017
Edwin Eijpe		2016
Gerard Jellema		2004, 2009, 2010, 2011
Roy Scholten		1997
Albert de Graaf		1989
Willem Wieveen		1988
Maurice Corver		1985
Cees Jol		1980, 1981, 1983, 1984
Maarten Deckers		1982
Jaap Gijsbers		1976, 1977, 1978, 1979
Karel Spang		1975
Joop Veuger		1977
Harrie de Vet		1975
Penningmeester
Willem Hali		2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Frits Zillig		2004
Dita Heikens		2004, 2010
Willem Zillig		1997
Nico Piket		1988, 1989
Astrid vd Leest		1984, 1985
Paul Kaak		1980, 1981, 1982, 1983
Irene vd Zijden		1977
Olaf Heij		1975, 1976, 1978, 1979
PR-commissie
Ed Langelaan      2017
Armin Alta		2014, 2015
Toer-commissaris	
Fred Balder		2014, 2015
Edwin Eijpe       2017
Toer-coördinator	
Fred Balder		2017
Klubblad
Martin Labrujere	2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Mandy Duisterhof	2004
Astrid vd Leest		2004
Barry Blerk		1975, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1989
Jos van Loon		1985
Bert Rijmerink		1984, 1985
Cees Jol		1985
Jos Vissers		1984
Maarten Deckers		1982, 1983
Ruud Staal		1983
Lex de Witte		1983
Marcel Douw		1981, 1982
Joke Duns		1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1982
Barbara Doll		1982
René Witteveen		1982
Jeanette Taal		1981
Olaf Heij		1977, 1979
Jelle de Leeuw		1977
Rob Rademakers		1977
Algemeen Bestuurslid	
Martin Labrujere	2005
Mandy Duisterhof	2005
Jeanette de Graaf	1988, 1989
Sylvia de Blerk		1988, 1989
Marian Piket		1988, 1989
Joke Pacque		1985
Albert de Graaf		1985
Barend Florisson	1985
Jos Vissers		1984
Martha Driessen		1984
Francois Robert		1984
Els Oosterling		1981, 1983
Sylvia Hesseling	1980, 1981, 1983
Martha Driessen		1983
Roel Wentink		1982
Anja Gerritsen		1982
Toon Davids		1982
René Bol		1981
Wim Oosterling		1980
Jeanette Ottes		1980
Willem Scheelings	1978, 1979
Martin Dullaart		1976, 1979
Hans Veenendaal		1978, 1979
Piet Buitendijk		1978
Lex de Witte		1976, 1977
Wolter vd Spoel		1977
Rob Rademakers		1979
Cor van Dam		1976
Smit			1975
Toerkalender	
Albert Bogia		1984
René Witteveen		1981, 1982, 1983
Hans Veenendaal		1977, 1979, 1980	

SPONSORS & ADVERTEERDERS
Dreco Onderhoud (2017)
AIS techniek (2017)
BIJHENTO (2017)
Verkeersschool Metro (1988 – 1989 – 2016 – 2017)
KMS (1984, 2005)
Superpole (2005)
van Veen Motoren
Zonneveld Banden
Goedhart Motoren (2005 2017)
Eade Software & Service (2016 – 2017)
Paviljoen Malieveld (2016 – 2017)
Wrap & Go (2016 – 2017)
Bolman Motoren Zonweg 47 Den Haag (februari 1980-1989 2005)
Zonneveld Banden ‘s-Gravenzandseweg 50 Wateringen (2005)
van Leeuwen Machining Nijverehidsweg 3 Harmelen (2005)
Motor Houtrust Rhone 35 Leidschendam (2005)
Vim de Leevers’s zeepmaatschappij Vlaardingen (2005)
Motor Houtrust Guys & Guys Dr. Lelykade 424 Den Haag (1975-1989)
Het Haags Motorcentrum Loosduinsekade 156 Den Haag (1975-1989)
Motor Mercuur Pletterijkade 15 Den Haag (1980-1989)
Honda Hooghiemstra Rijswijkseweg 247 Den Haag (1981-1989)
Autorijschool Modern Loosduinsekade 444 Den Haag (1985-1989)
Vesters richttechniek Datheenstraat 55 Den Haag (1989)
Guys Motors Datheenstraat 57 Den Haag (1989)
Motoraction Datheenstraat 59 Den Haag (1989)
de Orchidee Bloemen Prinsestraat 74 Den Haag (1981-1985)
De Wijn en Bierboutique Leyweg 2106 Den Haag (1983-1985)
Jomoto In- en Verkoop Ohmstraat 115 Den Haag (1985)
Koffieshop Fair Lady ‘s-Gravenzandelaan 272 Den Haag (1984)
Oege (Striko) Loodgieters Anslostraat 90 Den Haag (1977-1983)
Bonzo’s Motorparts Edisonstraat 113 Den Haag (1981- 983)
JC Douw grammofoonplaten Weimarstraat 65 Den Haag (1982-1983)
Marcel Douw Grafische Vormgeving Groot Hertoginnelaan 80 Den Haag (1983)
Leen Post ‘s-Gravenzandseweg 80 Naaldwijk (1977 – 1982)
Stefo Systeemplafonds Oosterhesselenstraat 492 Den Haag (1982)
Tweewielers van Woerden Theresiastraat 304 Den Haag (1980-1981)
Houthandel Mooyman van Baerlestraat 198 Den Haag (1981)
Hercules Krachtsport Postbus 473 Den Haag (1980 – 1981)
Willy van Gent Bergweg 220 Rotterdam (1981)
Hotel Victoria Prins Hendrikplen 10 Den Haag (1977-1980)
Motron Cartesiusstraat 32 Den Haag (1977-1980)
Nemoto Fijnjekade 9 Den Haag (1980)
Pro-Motor van Musschenbroekstraat 154 Den Haag (1977)
Eddy’s Autoshop Rotterdam (1977)
Le Papillon Byouterieën & Parfumerieën Weimarstraat 108 Den Haag (1977)
De Lachende Gaper Drogisterij Kerklaan 95 Rijswijk (1977)
Cees van Rijssel Mazda dealer Rijswijksewg 79b Den Haag (1977)
Peter van Yperen Driebergenstraat 158 Den Haag (1976)
Koos Beck Tweewielers en Vuurwerk Heemsterhuisstraat 200 Den Haag (1976)
Bob Kolen Motoren Zorgvlietstraat 184 Den Haag (1975)
Aannemersbedrijf J.B. Leebeek Huygenspark 46 Den Haag (1975)
Technisch Bureau Ton Schatteleyn Hobbemaplein 67 Den Haag (1975)
Drukkerij Grapoprint Huygenspark 39 Den Haag (1975)
Cafetaria Metropole Zoutmanstraat 90 Den Haag (1975)
Residentie Accu Service Loosduinseweg 585 Den Haag (1975)

Sidebar